mest mulig ut
av legebesøket ditt

Forbered deg på spørsmålene som legen kan stille

 • Når ble synet ditt uklart?
 • Hvilket øye ble påvirket først?
 • Opplevde du noen smerter da synsproblemene startet?
 • Kan du skille mellom farger?
 • Opplever du smerte når du beveger øynene?
 • Har noen i familien multippel sklerose (MS)?
 • Røyker du eller drikker du alkohol ofte?
 • Har du vansker med å lese?
 • Kan du kjøre bil?
 • Kjenner du igjen ansikter?
 • Har noen i familien opplevd raskt synstap?
 • Vet du om noen av dine slektninger har hatt synstap eller LHON?

Forbered spørsmål du kanskje vil stille legen selv

 • Hva er LHON?
 • Vil sykdommen min bli verre?
 • Kan jeg noen gang få synet tilbake?
 • Kan jeg ta medisiner for å forbedre tilstanden min?
 • Har medisinen noen bivirkninger som jeg bør være oppmerksom på?
 • Hvem kan jeg snakke med for å få hjelp?
 • Finnes det organisasjoner som støtter mennesker med LHON?
 • Kommer jeg til å trenge hjemmesykepleie eller omsorgsbolig for alltid?
 • Finnes det ytterligere informasjon som familien min bør vite om?
 • Hva trenger jeg å vite hvis jeg tar medisiner?
Skriv ut disse spørsmålene

Å føre en dagbok over symptomene dine kan være nyttig når du skal snakke om sykdommen din med en lege

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å gi kunnskap om Lebers arvelige optiske nevropati (LHON). Informasjonen bør ikke betraktes som et alternativ til råd fra helsepersonell. Kontakt legen din for råd. Denne nettsiden er produsert av Chiesi Pharma. Nettstedet er utviklet i samsvar med industri- og juridiske standarder for å gi informasjon om LHON til helsepersonell og allmennheten. Chiesi Pharma gjør alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen som er inkludert er korrekt og oppdatert. Informasjonen på denne nettsiden er imidlertid ikke uttømmende.

Pasienter og pårørende: Hvis du har behov for å rapportere en bivirkning av et medikament, kontakt legen din i første omgang. Hver pasient kan også rapportere slike tilfeller direkte til det nasjonale rapporteringssystemet via https://legemiddelverket.no/

Helsepersonell: Hvis du ønsker å rapportere en bivirkning, rapporter det til Legemiddelverket, nettside: https://legemiddelverket.no/