Worried person

Betydningen av en tidlig diagnose

Lebers hereditære optikusnevropati (LHON) er en sjelden, kompleks og livsforandrende sykdom.Footnote1 Synsprognosen ved LHON er generelt dårlig.Footnote1 De fleste pasientene utvikler alvorlig synstap eller blindhet, med en synsstyrke på 0,1 eller dårligere, noe som har en betydelig negativ innvirkning på pasientens livskvalitet.Footnote1,Footnote2

Ofte forsinkes diagnosen på grunn av manglende bevissthet om sykdommen og vanskeligheter med å skille LHON fra andre sykdommer med lignende egenskaper, spesielt i fravær av familiehistorie.Footnote3

I mange tilfeller tar det lang tid før pasientene får en diagnose

Tester for å bekrefte LHON

LHON blir ofte forvekslet med sykdommer som: hjernesvulst, multippel sklerose og ulike optikusnevropatier på grunn av LHON- symptomenes egenskaper når de utvikler seg i det ene øyet.Footnote4,Footnote5,Footnote6,Footnote7
I tillegg til symptomer som synstap, kan en pasient med LHON ofte fortelle om synstap hos familiemedlemmer på morssiden.Footnote8
Noen av testene som kan bekrefte LHON er:

 • I den akutte fasen av sykdommen avslører OCT fortykkelse av retinalnervefiberlaget (RNFL) rundt synsnerven og i etterfølgende undersøkelser, i kroniske faser, ses fortynning av RNFL.

 • Dette er en nyere, ikke-invasiv teknikk for evaluering av den okulære mikrovaskulaturen. Med denne metoden kan peripapillær retinal og vaskulær sirkulasjon evalueres tredimensjonalt. Evaluering av vaskulære endringer ved LHON ved bruk av OCTa kan hjelpe oss å forstå patofysiologien til sykdommen, vurdere sykdomsforløpet og overvåke behandlingens effektivitet. OCTa brukes til å påvise signifikante peripapillære mikrovaskulære forandringer i løpet av sykdomsforløpet ved LHON. I tillegg til det peripapillære området har OCTa-studier også vist tegn til patologi knyttet til makulærvaskulaturen i ulike sykdomsstadier av LHON.

  • Undersøkelse av synsnervepapillen
  • Elektroretinogram (ERG) for måling av elektriske reaksjoner i netthinnen
  • Synsfelttest for å kartlegge området med synstap (synsfeltutfall/skotom)
  • MR for å utelukke betennelse i synsnerven eller andre årsaker til optikusnevritt eller skade på sentralnervesystemet
  • En lumbalpunksjon kan også utføres ved mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet
 • En mitokondriell DNA test (mtDNA) sporer en persons morslinje ved hjelp av mitokondrielt DNA.Footnote8,Footnote12 mtDNA overføres uendret fra mor til alle hennes barn. Både menn og kvinner kan derfor ta en mtDNA-prøve.Footnote8,Footnote12

  LHON kan vanligvis bekreftes med en mtDNA-blodprøve som avslører en av de tre vanlige mutasjonene.Footnote8 Selv om testen er negativ, kan LHON likevel vurderes, da ca. 5 % av tilfellene ikke skyldes de tre vanlige LHON-mutasjonene.Footnote8,Footnote13 En fullstendig mtDNA-sekvensanalyse kan anbefales hvis det likevel er en sterk indikasjon på den kliniske diagnosen LHON eller hvis det finnes tegn til synstap på morssiden.Footnote8

  DNA-testing for primære LHON-mutasjoner anbefales ved atypiske presentasjoner eller i mangel av en klar familiehistorie av LHON.Footnote13

 • Nylig ble autosomal recessiv arv av LHON beskrevet da mutasjoner i et gen i cellekjernen, DNAJC30, ble identifisert.Footnote14 Med tanke på dette kan nå LHON deles inn i variantene mtLHON og arLHON på grunn av de viktige konsekvensene for genetisk veiledning.Footnote14 Klinisk diagnose av arLHON kan bekreftes ved heleksomsekvensering fra blodprøver, som kan utføres for å undersøke mutasjoner i DNAJC30 genet.Footnote14

Molekylær gentest

Molekylære gentestmetoder kan omfatte testmetoder som målrettet mtDNA-analyse for patogene varianter, multigenpanel og full mtDNA-sekvensering.Footnote8

Målrettet mtDNA-analyseFootnote8

Det første steget er å utføre en målrettet analyse for de tre vanlige mtDNA-patogene variantene observert hos 90 % av alle personer med LHON.

Multigenpanel for mitokondriesykdomFootnote8

Testen omfatter de mitokondrielle gener som koder for NADH dehydrogenase underenheter (MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MT-ND4L, MT-ND5 og MT-ND6) som man vet kan forårsake LHON, og kan sannsynligvis identifisere den genetiske årsaken til sykdommen.

Fullstendig mtDNA-sekvenseringFootnote8

Dette alternativet anbefales hvis målrettet testing og/eller et multigenpanel ikke har identifisert en patogen variant samtidig som den kliniske mistanken om LHON fortsatt er høy.

Diagnostisk forløp

I mangel av en kjent familiehistorie av LHON, krever diagnosen vanligvis en nevrooftalmologisk vurdering og blodprøver for evaluering av mtDNA.Footnote8,Footnote15 Det er viktig å utelukke andre mulige årsaker til nedsatt syn og andre systemiske avvik.Footnote15

Fordi LHON er så sjelden, er veien til diagnose lang. Å få en bekreftet diagnose tar ofte uker eller måneder fra symptomdebut.Footnote15

LHON-pasienter blir ofte feildiagnostisert med optikusnevritt og multippel sklerose før de blir diagnostisert med LHONFootnote15

Diagnostic pathway

*Utviklingen av LHON i løpet av de første ukene/månedene beskrives gjerne som dynamisk/subakutt, avhengig av hvor raskt synstapet utvikler seg.Footnote15

Henvis pasienten

Pasienter må få bekreftet LHON-diagnosen raskt for å kunne få hjelp i tide og til å håndtere sykdommen.Footnote15

Hvis du møter pasienter med raskt, uforklarlig og smertefritt synstap, bør du henvise dem til en av følgende uten ytterligere forsinkelse.Footnote8,Footnote15

 • En øyelege som har inngående kunnskap om LHON (vanligvis på universitetssykehus)
 • En nevrooftalmolog
  1. Theodorou-Kanakari A, et al. Adv Ther. 2018;35:1510–18.

  2. Kirkman MA, et al. IOVS. 2009;50:3112–15.

  3. Carelli V, et al. Hum Mol Genet. 2017;26:139–50.

  4. Meyersen C, et al. Clin Ophthal. 2015;9:1165–76.

  5. Yu-Wai-Man P, et al. Prog Retin Eye Res. 2011:81–114.

  6. Fraser JA, et al. Surv Ophthalmol. 2010;55:299–334.

  7. Pfeffer G, et al. Neurology. 2013;81:2073–81.

  8. Yu-Wai-Man P and Chinnery PF. Leber Hereditary Optic Neuropathy. 2000, GeneReviews, Bookshelf ID: NBK1174

  9. Sadun A, et al. Curr Treat Options Neurol. 2011;109–17.

  10. Kızıltunç PB, et al. Turk J Ophthalmol. 2020;50:313–16.

  11. Asanad S, et al. Ther Adv Ophthalmol. 2020, Vol. 12: 1–15.

  12. International Society of Genetic Genealogy Wiki. Available at: https://isogg.org/wiki/Mitochondrial_DNA_tests. Accessed (August 2021)

  13. Yu-Wai-Man P, et al. J Med Genet. 2002;39:162–69.

  14. Stenton SL, et al. J Clin Invest. 2021 Mar 15;131:e138267.

  15. Carelli V, et al. Eur Ophthalmic Rev. 2019;13(Suppl 2).

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å gi kunnskap om Lebers arvelige optiske nevropati (LHON). Informasjonen bør ikke betraktes som et alternativ til råd fra helsepersonell. Kontakt legen din for råd. Denne nettsiden er produsert av Chiesi Pharma. Nettstedet er utviklet i samsvar med industri- og juridiske standarder for å gi informasjon om LHON til helsepersonell og allmennheten. Chiesi Pharma gjør alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen som er inkludert er korrekt og oppdatert. Informasjonen på denne nettsiden er imidlertid ikke uttømmende.

Pasienter og pårørende: Hvis du har behov for å rapportere en bivirkning av et medikament, kontakt legen din i første omgang. Hver pasient kan også rapportere slike tilfeller direkte til det nasjonale rapporteringssystemet via https://legemiddelverket.no/

Helsepersonell: Hvis du ønsker å rapportere en bivirkning, rapporter det til Legemiddelverket, nettside: https://legemiddelverket.no/