Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er gitt av Chiesi Pharma AB («Chiesi»), i overenstemmelse med bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 (heretter «GDPR»), og gjelder for besøkende av nettsiden; www.lhonaware.no

Ingen personopplysninger vil bli behandlet i forbindelse med ditt besøk på nettsiden.

Datasystem og programvare som benyttes for å vedlikeholde nettsiden innhenter imidlertid visse personopplysninger. Denne behandlingen er nødvendig for at nettsiden skal fungere.

Personopplysningene som samles inn, samles ikke inn med formål om å identifisere den besøkende, men kan på grunn av opplysningenes karakter, gjennom behandling og forbindelser til data som innehas av tredjeparter, føre til at besøkende likevel blir identifisert.
Kategorien av data som samles inn inkluderer IP-adresse eller domenenavn, URI-adresse (uniform resource identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som mottas, den numeriske koden som indikerer svarstatus fra serveren (vellykket, mislykket etc.) samt andre parametere knyttet til operativsystemet og den besøkendes IT-miljø.
Disse dataene brukes utelukkende for å innhente statistikk om bruken av nettsiden for å kontrollere at den fungerer som den skal, og vil bare bli lagret i den minimumsperioden som kreves i henhold til gjeldende lovgivning.

Disse dataene kan brukes til å vurdere ansvar ved mulig datakriminalitet mot nettsiden.

Dersom den besøkende frivillig sender e-post til adresser som er oppført på denne nettsiden, innebærer det at avsenders adresse blir synlig, noe som er nødvendig for å kunne svare på forespørselen samt øvrige personopplysninger deri. Behandlingen av sensitive og rettslige data skal ikke oppgis og vil, dersom dette oppgis, bli slettet.

Chiesi har utpekt et personvernombud i henhold til artikkel 37 i GDPR som kan kontaktes på e-postadressen infonordic@chiesi.com.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å gi kunnskap om Lebers arvelige optiske nevropati (LHON). Informasjonen bør ikke betraktes som et alternativ til råd fra helsepersonell. Kontakt legen din for råd. Denne nettsiden er produsert av Chiesi Pharma. Nettstedet er utviklet i samsvar med industri- og juridiske standarder for å gi informasjon om LHON til helsepersonell og allmennheten. Chiesi Pharma gjør alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen som er inkludert er korrekt og oppdatert. Informasjonen på denne nettsiden er imidlertid ikke uttømmende.

Pasienter og pårørende: Hvis du har behov for å rapportere en bivirkning av et medikament, kontakt legen din i første omgang. Hver pasient kan også rapportere slike tilfeller direkte til det nasjonale rapporteringssystemet via https://legemiddelverket.no/

Helsepersonell: Hvis du ønsker å rapportere en bivirkning, rapporter det til Legemiddelverket, nettside: https://legemiddelverket.no/