Hva er LHON?

Lebers hereditære optikusnevropati eller LHON er en sjelden, arvelig sykdom som forårsaker rask forverring av synet i det sentrale synsfeltet.Footnote1,Footnote2 Sykdommen er oppkalt etter Theodore Leber, som var den første som beskrev den i 1871. LHON rammer om lag 1 av 45 000 mennesker i Europa.Footnote2,Footnote3

De første symptomene på LHON er vanligvis rask utvikling av synsforsyrrelse, tåkesyn og uklarheter i det sentrale synsfeltet uten smerter, først i ett øye, men til slutt i begge.Footnote3 Symptomene skyldes celledysfunksjon i synsnerven, som sender visuelle signaler fra øyet til hjernen.Footnote3 Dette påvirker pasientens evne til å se ting.Footnote3 Raskt voksende synsfeltutfall sentralt i synsfeltet i løpet av 6–12 måneder.Footnote3,Footnote4 Synet fortsetter å forverres i alt fra noen måneder til mer enn to år.Footnote3,Footnote4

Hva er LHON? Videointervju med Dr. Marcos Ramella-Galmuzzi (på engelsk)

Symptomer

LHON begynner med følgende symptomer:Footnote3,Footnote4,Footnote5

 • Raskt synstap i det sentrale synsfeltet, vanligvis først på det ene øyet og deretter i det andre i løpet av noen uker/måneder (i 75 % av tilfellene); eller på begge øynene samtidig (i 25 % av tilfellene)Footnote5
 • Tåkesyn mest sentralt i synsfeltetFootnote4
 • Nedsatt synsstyrkeFootnote5
 • Nedsatt fargesynFootnote4

Hvordan LHON påvirker synet

Normalt syn
Normalt syn
Syn med LHON
Syn med LHON

Nedsatt syn i det sentrale synsfeltet er vanligvis det eneste symptomet på LHON

Utbredelse

LHON er fire til fem ganger mer vanlig hos menn enn hos kvinner.Footnote4 De første tegnene på nedsatt syn oppstår vanligvis mellom 15 og 35 år.Footnote5 I sjeldne tilfeller kan symptomene imidlertid inntre i alderen mellom 2 og 87 år.Footnote1 Sykdommen har en tendens til å debutere senere hos kvinner,Footnote5 og synstap hos kvinner med arveanlegg for LHON er betydelig mer vanlig etter overgangsalderen.Footnote12

Selv om det finnes anlegg for LHON i din familie, er det ikke mulig å forutsi om du vil få sykdommen, i hvilken alder, hvem som vil få den (mann eller kvinne) eller hvor alvorlig synstapet vil bli.Footnote4,Footnote5 Det er andre genetiske og miljømessige faktorer som påvirker den primære patogene mtDNA-variasjonen og er viktige for om et bestemt individ vil utvikle skade på synsnerven og dermed nedsatt syn.Footnote4

Å kjenne til symptomene på LHON kan gi raskere diagnose

Menn

Menn har fire til fem ganger større risiko for å utvikle LHON enn kvinner.Footnote4

Kvinner

Kvinner er i gjennomsnitt eldre når sykdommen debuterer.Footnote5

Hvilken rolle spiller gener og arv?

LHON er en sjelden sykdom som hovedsakelig forårsakes av mutasjoner i mitokondrielt DNA.Footnote6 Hvis en mor har en mitokondriell mutasjon, arver alle hennes barn den.Footnote6 Men hvis en far har LHON, kan hans barn aldri arve tilstanden fra ham.Footnote6 Dette skyldes at fosterets mitokondrier kommer fra mors eggceller, og ikke fra fars sædceller.Footnote6 Med andre ord, eventuelle mitokondrielle mutasjoner arves bare fra morssiden.Footnote6

Mesteparten av energien cellene trenger for å fungere produseres av mitokondriene.Footnote6 Hos personer med LHON forstyrrer disse arvelige mutasjonene mitokondriene, som gjør at celler i øyet kan slutte å fungere. Over tid kan disse cellene dø.Footnote6

Mutasjoner i noen av de tre viktigste mitokondrielle genene er årsaken til mer enn 90 % av personer med LHON.Footnote6 Andre sjeldne mtDNA-mutasjoner står for ytterligere ca. 5 % av LHON-tilfellene.Footnote7 I tilfeller der LHON ikke er arvet fra mor, er det også funnet mutasjoner i et nukleært gen, DNAJC30, som fører til autosomal recessiv arv av LHON (arLHON), hvor både mor og far var bærere av mutasjonen.Footnote7

Dette betyr imidlertid ikke at alle som er bærer av disse genetiske mutasjonene nødvendigvis vil utvikle sykdommen.Footnote4,Footnote8 20–50 % av mannlige bærere av anlegg og bare 5–10 % av kvinnelige bærere av anlegg utvikler synstap.Footnote8,Footnote13

Barn av en mor med LHON-mutasjon arver mutasjonen

Barn av en mor med LHON-mutasjon arver mutasjonen
Barn av en mor med LHON-mutasjon arver mutasjonen

 • Den genetiske mutasjonen i mitokondriene forstyrrer den normale funksjonen hos de cellene i synsnerven som kalles retinale ganglionceller.Footnote9 Menneskeøyet har over en million retinale ganglionceller.Footnote9 Disse cellene bearbeider den visuelle informasjonen som når øynene våre. De lar oss se ting ved å sende bilder til hjernen vår.Footnote10

  Antall mitokondrier i en celle avhenger av energibehovet til den aktuelle cellen, og retinale ganglionceller trenger mye energi. LHON-mutasjonene gjør retinale ganglionceller mottagelige for mitokondrielle sykdommer.Footnote8 LHON fører til progressivt tap av retinale ganglionceller, noe som resulterer i betydelig synstap.Footnote9

 • Forstå mitokondrienes rolle i LHON
  Mitokondrier er organeller inne i en celle.Footnote9 De har sitt eget sett med DNA kalles mitokondrielt DNA (mtDNA).Footnote9,Footnote11 Mitokondrier er små kraftverk som bidrar til å omdanne energien i maten vi spiser til energi som cellen kan bruke.Footnote9,Footnote11

  LHON-mutasjoner
  Mange ulike mutasjoner er identifisert hos personer med LHON. Imidlertid har omtrent 90 % av personer med LHON en av de tre vanlige mtDNA-mutasjonene (m.3460g>A i MT-ND1, m.11778G>A i MT-ND4 og m.14484T>C i MT-ND6).Footnote4 I tilfeller der LHON ikke er arvet fra mor er det også funnet mutasjoner i det nukleært kodede genet DNAJC30.Footnote7

  Mutasjonene som forårsaker LHON påvirker energiproduksjonen i mitokondriene.Footnote4

Potensielle risikoer og
utløsende faktorer

Risikofaktorer for bærere av LHONFootnote1,Footnote4

 • Alder og kjønn er viktige risikofaktorer for LHONFootnote4
 • Menn har 20–50 % risiko for å utvikle LHON i løpet av livet, men risikoprosenten synker jo lenger tiden går uten å utvikle symptomerFootnote4,Footnote13
 • Risikoen for å få LHON forsvinner aldri helt, da sykdommen kan dukke opp selv sent i livetFootnote1

Utløsende faktorer

 • Selv om risikoen for å utvikle sykdommen er lavere for kvinner, kan overgangsalder eller seponering av hormonbehandling i noen tilfeller også utløse LHONFootnote12
 • Miljøfaktorer kan også bidra til synstap og andre medisinske problemer forbundet med LHON. Derfor, hvis du er bærer av anlegg for LHON, bør du:Footnote4
 • Ikke røyke

 • Drikke alkohol
  med måte

 • Unngå overdreven inntak
  av alkohol på én gang

Noen legemidler er kjent for å skade mitokondriene. Det kan derfor være nyttig å finne ut mer om disse legemidlene og snakke om bruken av disse med din behandlende lege.Footnote4

Det kan være en fordel å unngå potensielle risikoer og utløsende faktorer

  1. Theodorou-Kanakari A, et al. Adv Ther. 2018;35:1510–18.

  2. Carelli V, et al. J Neuro-Ophthalmol. 2017;37:371–81.

  3. Carelli V, et al. Eur Ophthalmic Rev. 2019;13(Suppl 2).

  4. Yu-Wai-Man P and Chinnery PF. Leber Hereditary Optic Neuropathy. 2000, GeneReviews, Bookshelf ID: NBK1174.

  5. Karaarslan C. Adv Ther. 2019:36;3299–307.

  6. Fraser JA, et al. Surv Ophthalmol. 2010;55:299–334.

  7. Stenton SL, et al. J Clin Invest. 2021:15;131:e138267.

  8. Meyersen C, et al. Clin Ophthal. 2015;9:1165–76.

  9. Yu-Wai-Man P and Newman NJ. Hum Mol Genet. 2017:26;12–20.

  10. Wienbar S and Schwartz GW. Prog Retin Eye Res. 2018:67;102–17.

  11. Newmeyer DD and Ferguson-Miller S. Cell. 2003;112;481–90.

  12. Asanad S, et al. J Curr Ophthalmol. 2019:31;251–53.

  13. Lopez Sanchez MIG, et al. Am J Hum Genet. 2021, 108(11):2159-2170.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å gi kunnskap om Lebers arvelige optiske nevropati (LHON). Informasjonen bør ikke betraktes som et alternativ til råd fra helsepersonell. Kontakt legen din for råd. Denne nettsiden er produsert av Chiesi Pharma. Nettstedet er utviklet i samsvar med industri- og juridiske standarder for å gi informasjon om LHON til helsepersonell og allmennheten. Chiesi Pharma gjør alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen som er inkludert er korrekt og oppdatert. Informasjonen på denne nettsiden er imidlertid ikke uttømmende.

Pasienter og pårørende: Hvis du har behov for å rapportere en bivirkning av et medikament, kontakt legen din i første omgang. Hver pasient kan også rapportere slike tilfeller direkte til det nasjonale rapporteringssystemet via https://legemiddelverket.no/

Helsepersonell: Hvis du ønsker å rapportere en bivirkning, rapporter det til Legemiddelverket, nettside: https://legemiddelverket.no/