Πολιτική Απορρήτου

Αγαπητέ χρήστη,

Σε αυτή τη σελίδα, η Chiesi Farmaceutici S.p.A., η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (επίσης «GDPR») επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες του ιστότοπου www.lhonaware.com αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που επισκέπτονται αυτό τον ιστότοπο.

Δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την πρόσβαση και την περιήγηση τους σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σιωπηρή στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες, από τη φύση τους, θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχετισμών με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα domain names των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του και διατηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαπίστωση ευθύνης σε εν δυνάμει εγκλήματα υπολογιστών κατά του ιστότοπου.

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική πράξη αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την εκ των υστέρων απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, η οποία είναι απαραίτητη για την απάντηση στα αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων που εισάγονται. Η επεξεργασία ευαίσθητων και δικαστικών δεδομένων αποκλείεται και εάν παρασχεθούν από τον χρήστη θα ακυρωθούν.
Η Chiesi Farmaceutici S.p.A. έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 37 του GDPR με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpoit@chiesi.com

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Ο παρών ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο έχουν αποκλειστικό σκοπό τη γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για την κληρονομική οπτική νευροπάθεια του Leber (LHON) και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Εάν έχετε αμφιβολίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον/την ιατρό σας για συμβουλές. Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την Chiesi Pharmaceuticals και έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σε επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό σχετικά με την LHON. Η Chiesi Pharmaceuticals καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σε αυτό τον δικτυακό τόπο, ωστόσο δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτόν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αναφέρετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια, απευθυνθείτε στον ιατρό σας, ζητώντας του να συμπληρώσει και να υποβάλει τη σχετική αναφορά περιστατικού στην αρμόδια Υγειονομική Αρχή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης που ισχύουν στη Χώρα σας. Ωστόσο, σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε ασθενής μπορεί να αναφέρει απευθείας οποιαδήποτε τέτοια περιστατικά απευθείας στο εθνικό σύστημα αναφοράς.