LHONaware.com

Dette er et nettsted som vil hjelpe deg å forstå mer om Lebers hereditære optikusnevropati (LHON).
Teksten på nettsiden er gjennomgått av professor Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Velg ett av følgende alternativer for å fortsette.

Hvis du har
LHON eller
er pårørende
Kun for
helsepersonell